Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Ved å bruke DGF-NEWS godtar du vilkårene og betingelsene nedenfor. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, vennligst ikke bruk nettsiden eller tjenestene våre.

Innhold

Alt innhold som tilbys på DGF-NEWS er ​​kun til informasjonsformål. Vi gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengeligheten med hensyn til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relatert grafikk som finnes på nettstedet for noe formål. Enhver tillit du legger til slik informasjon er derfor strengt tatt på egen risiko.

Bruk lisens

Tillatelse er gitt til midlertidig nedlasting av én kopi av materialet (informasjon eller programvare) på DGF-NEWS kun for personlig, ikke-kommersiell forbigående visning. Dette er tildeling av en lisens, ikke en overføring av eiendom, og under denne lisensen kan du ikke:

 • endre eller kopiere materialet;
 • bruke materialet til kommersielle formål, eller til offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell);
 • forsøke å dekompilere eller reversere programvaren på DGF-NEWS;
 • fjerne opphavsrett eller andre eiendomsbetegnelser fra materialet; eller
 • overføre materialet til en annen person eller 'speile' materialet på en hvilken som helst annen server.

Denne lisensen opphører automatisk hvis du bryter noen av disse begrensningene og kan sies opp av DGF-NEWS når som helst. Når du avslutter visningen av dette materialet eller ved oppsigelse av denne lisensen, må du ødelegge alt nedlastet materiale i din besittelse, enten det er i elektronisk eller trykt format.

Brukeratferd

Når du bruker nettsiden eller tjenestene våre, samtykker du i å overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter. I tillegg godtar du å ikke:

 • laste opp, legge ut eller på annen måte overføre innhold som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, injurierende, krenkende andres privatliv, hatefullt eller rasemessig, etnisk eller på annen måte støtende;
 • laste opp, legge ut eller på annen måte overføre innhold som krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter til en part;
 • laste opp, poste eller på annen måte overføre materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;
 • forstyrre eller forstyrre DGF-NEWS eller servere eller nettverk koblet til DGF-NEWS, eller ikke adlyde instruksjoner, retningslinjer eller forskrifter for nettverk koblet til DGF-NEWS;
 • bruke en hvilken som helst robot, edderkopp, applikasjon for nettstedsøk/henting eller annen manuell eller automatisk enhet eller prosess for å hente, indeksere, 'datamine' eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av DGF-NEWS eller dens innhold;
 • høste eller samle inn informasjon om brukere av DGF-NEWS uten deres uttrykkelige samtykke;
 • utgi seg for en person eller enhet eller feilaktig oppgi eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet;
 • forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til innhold som overføres gjennom DGF-NEWS;
 • laste opp, poste eller på annen måte overføre uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, 'søppelpost', 'spam', 'kjedebrev', 'pyramidespill' eller annen form for oppfordring; eller
 • engasjere seg i annen oppførsel som begrenser eller hemmer andre personer fra å bruke eller nyte DGF-NEWS, eller som, etter DGF-NEWS' vurdering, utsetter DGF-NEWS eller noen av dets kunder eller leverandører for ethvert ansvar eller skade av enhver type .

Lenker

DGF-NEWS kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av DGF-NEWS. Vi har ingen kontroll over, og påtar oss intet ansvar for, innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at DGF-NEWS ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruken av eller tilliten til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Skadeserstatning

Du godtar å skadesløs, forsvare og holde DGF-NEWS og dets tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter og lisensgivere skadesløse fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader, utgifter eller gebyrer (inkludert rimelige advokathonorarer) som slike parter kan pådra seg som et resultat av eller som følge av ditt (eller noen som bruker kontoen din) brudd på disse vilkårene og betingelsene.

Fraskrivelse av garantier

DGF-NYHETER leveres på 'som den er' og 'som tilgjengelig'. Vi gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til driften av DGF-NEWS eller informasjonen, innholdet, materialene eller produktene som er inkludert på DGF-NEWS. Du godtar uttrykkelig at din bruk av DGF-NEWS er ​​på egen risiko. I den fulle utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver vi oss alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Vi garanterer ikke at DGF-NEWS, dets servere eller e-post sendt fra oss er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Vi vil ikke være ansvarlige for skader av noe slag som oppstår ved bruk av DGF-NEWS, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, tilfeldige, straffe- og følgeskader.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter skal DGF-NEWS eller dets tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter eller lisensgivere være ansvarlige for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som oppstår som følge av eller på noen måte forbundet med bruken av DGF- NEWS eller med forsinkelsen eller manglende evne til å bruke DGF-NEWS, eller for informasjon, produkter og tjenester innhentet gjennom DGF-NEWS, eller på annen måte som oppstår ved bruk av DGF-NEWS, enten det er basert på kontrakt, erstatningsansvar, objektivt ansvar, eller på annen måte, selv om DGF-NEWS eller noen av dets tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter eller lisensgivere har blitt informert om muligheten for skader. Fordi enkelte stater/jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, kan det hende at begrensningene ovenfor ikke gjelder deg.

Avslutning

DGF-NEWS kan avslutte din tilgang til hele eller deler av DGF-NEWS når som helst, med eller uten årsak, med eller uten varsel, med virkning umiddelbart. Hvis du ønsker å si opp denne avtalen eller din DGF-NEWS-konto (hvis du har en), kan du ganske enkelt slutte å bruke DGF-NEWS. Alle bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene som i sin natur bør overleve oppsigelse skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskapsbestemmelser, garantifraskrivelser, skadesløsholdelse og ansvarsbegrensninger.

Gjeldende lov

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Tyskland, uten å gi effekt til noen prinsipper om lovkonflikter. Du samtykker i at enhver handling ved lov eller rettferdighet som oppstår som følge av eller relatert til disse vilkårene og betingelsene eller DGF-NYHETER, bare skal innleveres til de statlige eller føderale domstolene i Tyskland, og du samtykker herved til og underkaster deg den personlige jurisdiksjonen til slike domstoler. med det formål å saksøke en slik handling.

Endringer i disse vilkårene og betingelsene

DGF-NEWS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst, og uten forvarsel, ved å legge ut endrede vilkår på DGF-NEWS. Din fortsatte bruk av DGF-NEWS indikerer at du godtar de endrede vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene eller fremtidige vilkår og betingelser, må du ikke bruke eller få tilgang til DGF-NEWS.

Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene, sammen med DGF-NEWS sin personvernerklæring og eventuelle tilleggsretningslinjer, regler eller vilkår som er lagt ut i forbindelse med DGF-NEWS, utgjør hele avtalen mellom deg og DGF-NEWS og styrer din bruk av DGF-NEWS, og erstatter evt. tidligere avtaler mellom deg og DGF-NEWS (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av disse vilkårene og betingelsene).

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse vilkårene og betingelsene, vennligst kontakt oss på [email protected].

Skriv Til Oss

Hvis Du Leter Etter En God Latter Eller Vil Stupe Ut I Kinohistoriens Verden, Er Dette Et Sted For Deg

Kontakt Oss